Åsen Rotary Klubb


Charterdato 8. april 1987

Møte hver mandag kl. 19-20 i Sanitetshuset, 7630 Åsen


Mandag 29.juni - Presidentskifte


Innkommende President Egil Hovdal inviterer alle i klubben hjem til seg,

til markering av nytt Rotaryår.


Tradisjonen tro tar vi med vår egen grillmat, drikke og tilbehør.

Ta med deg en stol hvis du kan.


Familie er velkommen til å delta. 

Vi starter kl 19:00
WEB-redaktør er Arne Langås