7630
KLUBBEN / KOMITEER

Komiteer           

(2019/20)              (nedlastbar pdf her)

Medlemskap

Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. 

Arbeide for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer
(inviter disse som gjester). 
Arbeide for å øke kvinneandelen i klubben

 • Deles som et samarbeidsprosjekt i klubben

PROSJEKTER

Kaffeservering Åsen Helsetun (på vent inntil nye omsorgsboliger). Opprydning ved Hammervatnet. Planlegging og evt. gjennomføring av nytt prosjekt.

 • Ole Ø. Nesjø (leder)
 • Torbjørn Nyborg

PR/info/web

Oppdatering av hjemmeside. Få publisitet rundt prosjekter for å synliggjøre Rotary sitt arbeid. Varsle via SMS eller mail om hvert møte senest møtedagen.

 • Terje Gaarden (leder)
 • Vebjørn Haugom

Klubbadministrasjon (program)

Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program. Gjennomføre 2 årlige møter knyttet opp mot Rotarys formål og motto. Invitere medlemmene til å komme med programforslag. Om det er 5 mandager i måneden skal disse bli brukt til et «sosialt» opplegg hvor partnere blir invitert. Informere huseier om programmet.

 • Egil Hovdal (leder)
 • Ole Nesjø
 • Alf Magnar Reberg

Klubbadministrasjon (arrangement)

Søke å opprettholde gode tradisjoner og godt samhold i klubben. Planlegging av julebordet. Planlegging av presidentskifte og guvernørbesøk. Tilrettelegge til møtene.

 • Frode Kokkin (leder)
 • Terje Gaarden
 • Vebjørn Haugom

Ungdomskontakt

 • Frode Kokkin

Revisorer

Revidere fjorårets regnskap, som legges fram på årsmøtet i november.

 • Torbjørn Nyborg
 • Tore Haabeth

Representant til Åsen Helsetun (Stokbakken)

 •  Frode Kokkin

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Åsen Sanitetshus
Adresse: Åsentunet 11
Postnummer: 7630
Sted: Åsen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Guvernørskifte Distrikt 2275
6. jul. 2020, 19.00 - 20.30

I Rotary skifter alle verv og roller hvert år. Det ...

Les mer
ROTARY LENKER

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...