7630
PROSJEKTER

Prosjekter

Åsen Rotary Klubb er aktivt med i lokalsamfunnet.

HÅMMÅRSBUKTA FRILUFTSOMRÅDE
Klubben rydder hvert år området for vinterens etterladenskaper.
Før 17.mai er bukta klar til ny sesong.ÅSEN HELSETUN

Klubben har i alle år hjulpet til med kaffeservering et par ganger i året.
3.juledag har vi vartet opp med sang og musikk.
Etter at Helsetunet ble nedlagt i 2014, - er engasjementet satt på vent.
Nye omsorgsboliger er nå bygget, - og blir snart tatt i bruk. Vi kommer sterkt tilbake når nye beboere er på plass.
Åsen Rotary Klubb har en representant i samarbeidsutvalget for Stokkbakken Omsorgssenter.

ÅRETS TV-INNSAMLING
Klubben har stilt med sjåfører og innsamlere i mange år.
I tre år har klubben hatt hovedansvaret for TV-innsamlingen i Åsen, - men hovedansvaret er overlatt til andre lag nå.

RYDDING AV TURSTI PÅ NORDSIDEN AV HAMMERVATNET
Dugnad to mandager og totalt ca 40 timer. (28.aug + 4.sept 2017)
Rydding av kvister og greiner langs traséen, samt oppsetting av tre grinder.
Nå kan vi komme oss trygt og godt fram hele veien.
Fin utsikt over vannet flere steder langs ruta, - og du får se Åsen fra en helt annen side.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Åsen Sanitetshus
Adresse: Åsentunet 11
Postnummer: 7630
Sted: Åsen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Guvernørskifte Distrikt 2275
6. jul. 2020, 19.00 - 20.30

I Rotary skifter alle verv og roller hvert år. Det ...

Les mer
ROTARY LENKER

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...